Vectorial Elevation   DUBLIN, 22/4 - 3/5, 2004
 
 
 
Vectorial Elevation in Ireland 2004
Tá an píosa seo arna mhaoiniú ag an Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta d’Uachtaránacht 2004 na hÉireann ar an Aontas Eorpach.
This artwork is funded by the Department of Arts, Sport and Tourism for Ireland 2004 Presidency of the European Union.